Произход на древногръцката драма и театър

Появата на драмата в Гърция е предшествана от дълъг период от време, по време на който доминиращо място са заемали първо епосът, а след това лириката („Илиада“, „Одисей“, произведения на лирични поети от VI пр. Хр.). Раждането на гръцката драма и театър е свързано с ритуални игри, които са посветени на боговете, покровители на селското стопанство: Деметра и дъщеря й Коре, както и Дионис. Такива церемонии понякога са се превръщали в култова драма. Първоначално Дионис (или Бакхус) е бил смятан за бог на творческите сили на природата. По-късно той става бог на виното, а след това бог на поезията и театъра. Символите на Дионис са били растенията и особено лозите, а самият той често е бил представян под формата на бик или козел.

На тържествата, посветени на Дионис, се пеели както тържествени, така и карнавални песни. Участниците в сватбеното шествие, които формирали свитата на своя бог, устройвали шумно сватбено шествие, използвали маски и кожени дрехи. От обредните игри и песните в чест на Дионис са произлезли три жанра на древногръцката драма – трагедия, комедия и сатира.

Гръцката трагедия като правило е черпела идеите за сюжети от митологията, която е била добре позната на всеки грък. По този начин драматургът е отразявал трагедията на съвременния социално-политически живот, изразявайки своите етични, философски и религиозни възгледи. Следователно ролята на трагичните представления в обществено-политическия живот и в етичното възпитание на гражданите е било огромно.

През втората половина на VI в. пр. Хр. трагедията като жанр получава голямо развитие. Според източниците на античната история първият атински трагичен поет е Теспис (VI в. пр. Хр.), а трагедията му е представена през пролетта на 534 г. пр. Хр. за празника на Дионис. Актьорът е самият той, като към песните на хора той добавя реплики и пролог, и по този начин създава драматичния диалог. Именно по този начин се ражда световният театър.

Публикувано в Без категория с етикети . Постоянна връзка.